Conferentie Passend Verbinden II – 16 september 2016

the_title

Jeugdhulp heeft een grote kans van slagen als gemeenten, onderwijs, kerken en zorgaanbieders nauw samenwerken rond begeleiding van jongeren. Ongetwijfeld bent u als zorgcoördinator, teamleider, directielid of docent steeds weer op zoek naar een goede samenwerking en juiste afstemming. Dat vraagt veel. Van gemeenten, scholen, kerken en zorgaanbieders. Op veel vragen is een passend antwoord te geven, maar het is voor veel gemeenten ingewikkeld om juiste keuzes te maken in de verdeling van de middelen. Ook kan het voor scholen en kerken lastig zijn om de juiste verbinding te vinden of helder te krijgen hoe de route naar jeugdhulp loopt. Daarnaast is een gezamenlijke inzet voor identiteitsgebonden zorg en keuzevrijheid voor jeugdhulp belangrijk. Maar is dat besef er bij iedereen en hoe kunnen we hier blijvend aandacht voor vragen? Staan keuzevrijheid en het belang van identiteitsgebonden zorg helder op het netvlies van raadsleden en zorgaanbieders, scholen en kerken? Wat kan hierbij helpen…?

Mede in verband met bovenstaande vragen organiseren de reformatorische samenwerkingsverbanden (Berséba en RefSVO), samen met het Hoornbeeck College, Hogeschool Driestar Educatief, de SGP, de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp en de kerken op D.V. 16 september 2016 in Gouda de conferentie Passend Verbinden II. Op deze conferentie, waarbij het reformatorisch/christelijk onderwijs, de kerken, gemeenteraadsleden en de diverse christelijke jeugdzorginstellingen aanwezig zijn, wordt u op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van afstemming en samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Tevens staan ‘goede voorbeelden’ uit de praktijk centraal en wordt er op regionaal niveau de mogelijkheid geboden met elkaar de verbinding tussen politiek, jeugdhulp, kerken en scholen te zoeken of te versterken.

De conferentie vindt plaats in Hogeschool Driestar Educatief te Gouda. Het definitieve programma is als bijlage bijgevoegd. Hartelijk welkom!


Programma conferentie

Passend verbinden jeugdhulp

Datum:                Vrijdag 16 september 2016

Locatie:               Driestar Hogeschool, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda

8.45-9.15             Inloop met koffie

9.15-9.20             Welkom, toelichting programma door dagvoorzitter

9.20-9.40            Meditatieve opening door ds. J. Joppe

9.40-10.05          ‘Samen met gemeenten’
Lezing: Identiteitsgebonden hulp in het licht van actuele ontwikkelingen door
Geert Schipaanboord, beleidsmedewerker decentralisatie jeugd, VNG

10.05-10.35        ‘Samen met scholen’
Forum: Kansen voor gemeenten en scholen aan de hand van casuïstiek
Johan Flier, directeur-bestuurder Ref. Samenwerkingsverband VO
Gert van Leeuwen, Raad van Bestuur Ref Samenwerkingsverband PO, Berséba
Wiechert Petersen, portefeuillehouder Passend Onderwijs Hoornbeeck College

10.35-11.00        ‘Samen met kerken’
Good practise: samenwerking school-kerk-gemeente       
Jan de Waard, vertegenwoordiger Platform Kerken
Rein van de Garde, kerkenraadslid

11.00-11.20        Pauze

11.20-11.40        ‘Samen met christelijke instellingen’
Interactieve ontmoeting over keuzevrijheid & samenwerking
Marian Ruitenberg, bestuurslid Samenwerking Christelijke Jeugdhulp

11.40-12.05       Samen in netwerken’
Causerie: Bouwen aan netwerken & werken aan inclusie
Erik Dannenberg, senior adviseur BMC Groep

12.05-12.15       ‘Samen aan tafel’
Toelichting middagprogramma, opening maaltijd
Gert van Roekel, regiomanager Berséba

12.15-13.10        Lunch

13.10-15.00       ‘Samen in de regio’
Sluiten maaltijd en rondetafelgesprekken in regio’s (lokalen)

15.00                   Afsluiting in de groepen & hapje en drankje

 

Het definitieve programma, met een overzicht van het middagprogramma en een beschrijving van de workshops, vindt u hier.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf heden via loket@refsvo.nl.

Meer informatie

Eventuele vragen kunt u mailen naar J. (Johan) Flier, directeur-bestuurder RefSVO.