OPDC

the_title

Op 1 januari 2018 wordt in Ede een nieuw orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) geopend. Bij de totstandkoming van dit centrum zijn de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs (RefSVO) en het primair onderwijs (Berseba) betrokken, evenals de ggz-instellingen Eleos en De Hoop.

De voorziening wordt gerealiseerd in het gebouw van Eleos te Ede. Het is bedoeld voor leerlingen die in (deeltijd)behandeling zijn en daarnaast ook onderwijs volgen. De doelgroep bestaat uit leerlingen met autisme, angst-, persoonlijkheids-, stemmings- of eetstoornissen of depressiviteit.

De meeste leerlingen zullen voortgezet onderwijs volgen, maar de voorziening wordt ook opengesteld voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs. De prognose is dat een groep gevormd kan worden van acht à tien leerlingen.

De leerlingen zullen in de meeste gevallen het onderwijs in deze nieuwe voorziening maar kort volgen, afhankelijk van de duur van de behandeling. Hiervoor wordt als richtlijn een periode van drie maanden aangehouden. Het onderwijs wordt in zeer nauw overleg met de school van herkomst bepaald. Deze school zorgt ook voor de lesmethoden en -materialen. Ook de terugkeer naar de eigen school wordt zorgvuldig voorbereid.