OPDC – De Combi

the_title

Op 1 januari 2018 is in Ede het nieuwe orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) geopend. De voorzienig heeft de naam ‘De Combi’ gekregen, wat verwijst naar de combinatie van behandeling en onderwijs. Bij de totstandkoming van dit centrum zijn de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs (RefSVO) en het primair onderwijs (Berseba) betrokken, evenals de ggz-instellingen Eleos en De Hoop.

De voorziening is gerealiseerd in het gebouw van Eleos te Ede. Het is bedoeld voor leerlingen die in (deeltijd)behandeling zijn en daarnaast ook onderwijs volgen. De doelgroep bestaat uit leerlingen met autisme, angst-, persoonlijkheids-, stemmings- of eetstoornissen of depressiviteit.

De meeste leerlingen volgen voortgezet onderwijs, maar de voorziening is ook opengesteld voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs. Er wordt gewerkt met een groep  van acht à tien leerlingen.

De leerlingen volgen in de meeste gevallen het onderwijs in deze nieuwe voorziening maar kort, afhankelijk van de duur van de behandeling. Hiervoor wordt als richtlijn een periode van drie maanden aangehouden. Het onderwijs wordt in zeer nauw overleg met de school van herkomst bepaald. Deze school zorgt ook voor de lesmethoden en -materialen. Ook de terugkeer naar de eigen school wordt zorgvuldig voorbereid.