Conferentie Passend Verbinden IV – 7 februari 2020

the_title

Als christenen lijken we ruimte te verliezen, niet per se doordat we minder ruimte hebben dan vroeger, meer omdat we niet altijd/zondermeer meegaan met nieuwe ideeën en mogelijkheden en voorstanders van deze nieuwe ideeën deze dwingend willen opleggen. Een veilige, oude, vertrouwde wereld lijkt aan een einde te komen. Op dit moment zijn christenen vaak al dan niet gedwongen reactief en staat het beklaagde bankje dichtbij. Het is noodzakelijk om als christenen proactief ons christenzijn te ‘verkopen’/‘etaleren’ en ook medechristenen een realistische nabije toekomst te schetsen. Ondertussen moeten we waken voor pessimisme. Dat is niet nodig want de Bijbel heeft ons handvaten gegeven hoe we christen kunnen zijn in een niet-christelijke samenleving. Het Nieuwe Testament staat vol voorbeelden. Aan ons de taak om de samenleving jaloers te maken.

Maar is er besef bij iedereen en hoe kunnen we hier blijvend aandacht voor vragen? Staan keuzevrijheid en het belang van identiteitsgebonden zorg helder op het netvlies van raadsleden en zorgaanbieders, scholen en kerken? Wat kan hierbij helpen…?

Mede in verband met bovenstaande vragen organiseren de reformatorische samenwerkingsverbanden (Berséba en RefSVO), samen met het Hoornbeeck College, Hogeschool Driestar Educatief, de SGP, de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp en de kerken op D.V. 7 februari 2020 in Gouda de conferentie Passend Verbinden IV. Op deze conferentie, waarbij het reformatorisch/christelijk onderwijs, de kerken, gemeenteraadsleden en de diverse christelijke jeugdzorginstellingen aanwezig zijn, wordt u op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen op het gebied van afstemming en samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp. Tevens staan ‘goede voorbeelden’ uit de praktijk centraal en is er de mogelijkheid tot het bijwonen van workshops die de verbinding tussen politiek, jeugdhulp, kerken en scholen zoeken of versterken.

De conferentie vindt plaats in Hogeschool Driestar Educatief te Gouda. Het definitieve programma is als bijlage bijgevoegd. Hartelijk welkom!


Programma conferentie

Passend verbinden jeugdhulp

Datum:                Vrijdag 7 februari 2020

Locatie:               Driestar Hogeschool, Burgemeester Jamessingel 2, 2803 PD Gouda

9.00-9.30           Inloop met koffie

9.30-9.40           Welkom, toelichting programma
                           Dagvoorzitter Vincent Holleman

9.40-10.15         Een veranderende context: van de eerste christengemeenten tot nu
                           Meditatieve opening door Ds. Van Blijderveen

10.15-10.45       Knelpunten in de praktijk – vier pitches vanuit onderwijs, jeugdhulp, politiek en kerk

10.45-11.15       Pauze

Tijdens de pauze spreken de deelnemers onderling over de voorgaande bijdragen a.d.h.v. stellingen die op statafels liggen.

11.15-12.30       Efficiënte samenwerking onderwijs-en jeugdhulp

                            René Peeters, Landelijk bestuurlijk aanjager samenwerking kinderopvang/ onderwijs, zorg en jeugd.

                            Reactie door Abwin Luteijn, bestuurder van Eleos

                            Dialoog tussen Luteijn en Peeters en de zaal o.l.v. Gert van Leeuwen, bestuurder van Berseba.

12.30-12.45      Snack

12.45-13.30      Workshops (overzicht volgt z.s.m.)

13.30                 Lunch

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf heden via http://www.christelijkejeugdhulp.nl/conferentie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op http://www.christelijkejeugdhulp.nl/conferentie.