Bijeenkomst meerbegaafdheid 5 november 2019

the_title

Op 5 november 2019 van 10.00-13.00 uur staat er een overleg gepland voor de coördinatoren meer- en hoogbegaafdheid. Betrokkenen vanuit de scholen zijn inmiddels op de hoogte van deze bijeenkomst.

De collega’s die binnen de scholen te maken hebben met meer- en hoogbegaafdheid, zijn in de afgelopen maanden betrokken geweest bij de subsidieaanvraag meerbegaafdheid. Deze aanvraag is in maart verstuurd en voor de zomervakantie hebben we hier een reactie op gehad. De beoordelingscommissie ziet mogelijkheden en uitdagingen in ons plan. Daarnaast vraagt de commissie een aantal aanpassingen/aanvullingen. Na afstemming met de scholen hebben we besloten hiervoor een externe deskundige in te schakelen. Hanneke Smits, de coördinator van de aanvraag, heeft de aanpassingen in het plan verwerkt. Eind september hebben we de aangepaste aanvraag verstuurd.