Toekenning subsidie begaafdheid

the_title

Op 4 november hebben we bericht gekregen dat de subsidie voor hoog- en meerbegaafdheid, die we als RefSVO in samenwerking met de scholen hebben aangevraagd. Met de toegekende middelen zullen we gezamenlijk zorgen voor een doorontwikkeling van de ondersteuning van deze leerlingen.