De Combi – opdc

De Combi – deeltijdbehandeling voor jongeren

Op 1 januari 2018 is in Ede een nieuw orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) geopend: De Combi. Bij de totstandkoming van dit centrum zijn de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs (RefSVO) en het primair onderwijs (Berséba) betrokken, evenals de ggz-instellingen Eleos en De Hoop.

De voorziening is gerealiseerd in het gebouw van Eleos te Ede en is bedoeld voor leerlingen die naast onderwijs ook deeltijdbehandeling volgen. De doelgroep bestaat uit leerlingen met (dreigende) schoolweigeringsproblematiek in combinatie met een ontwikkelingsstoornis (autisme en/ of ADHD) en / of angst-, persoonlijkheids- en stemmingsstoornissen.

De meeste leerlingen volgen voortgezet onderwijs, maar de voorziening wordt ook opengesteld voor leerlingen uit de bovenbouw van het primair onderwijs en het MBO. De maximale groepsgrootte is zes (groep voor VMBO-BB en KB niveau en MBO niveau 1 en 2) tot tien leerlingen (groep voor VMBO-GL tot en met VWO niveau en MBO niveau 3 en 4).

De leerlingen zullen in de meeste gevallen het onderwijs in deze voorziening maar kort volgen, afhankelijk van de duur van de behandeling. Hiervoor wordt als richtlijn een periode van drie a vier maanden aangehouden. Het onderwijs wordt in zeer nauw overleg met de school van herkomst bepaald. Deze school zorgt voor een actueel ontwikkelingsperspectief van de leerling en voor de lesmethoden en -materialen. De terugkeer naar de eigen school wordt zorgvuldig voorbereid. In verband met de tijd die nodig is voor behandeling, is het niet mogelijk het complete onderwijsprogramma te volgen. Ook zullen achterstanden op onderwijsgebied niet ingehaald kunnen worden. Er wordt in overleg met school en jongere bekeken wat haalbare doelstellingen zijn voor het onderwijs gedurende de periode dat de jongere aangewezen is op De Combi.

Voor meer informatie over De Combi kunt u contact opnemen met de behandelcoördinator, mw. G. Ham – Willemsen via het mailadres deeltijdede@eleos.nl of via telnr. 088-892 00 50. Voor onderwijsinhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mw. C. Sieben via het mailadres csieben@refsvo.nl of via telnr. 06-14288946.