RefSVO algemeen

Op onze scholen neemt de Bijbel, als het Woord van God, een centrale plaats in. Samen zorgen we voor Passend Onderwijs voor ruim 22.000 leerlingen.
RefSVO ziet het als zijn opdracht om in de eerste plaats het reguliere Voortgezet Onderwijs kwalitatief te versterken, zodat zo veel mogelijk kinderen binnen een VO-school van ons Reformatorisch Samenwerkingsverband geholpen kunnen worden. Waar dat niet (meer) mogelijk is, bieden andere voorzieningen kwalitatieve ondersteuning.

Lees verder

Organisatie

Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit een fulltime directeur-bestuurder: dhr. J. (Johan) Flier. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden: dhr. W. (Wim) Büdgen (voorzitter), dhr. B.W. (Jan-Willem) de Leeuw, dhr. M.F. (Maarten) van Leeuwen, dhr. P.W. (Piet) Nobel en dhr. F. (Frederik) van Winkelen. Genoemde personen worden ondersteund door een parttime beleidsondersteunend medewerker: mw. A.H. (Heleen) van den Bos en een parttime secretaresse: mw. K.J. (Karolien) de Jager.

Lees verder

Aangesloten scholen

Bij het Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs zijn 7 VO-scholen en 5 VSO-scholen aangesloten. Een overzicht van de aangesloten scholen is te vinden onder deze link.

Bekijk de aangesloten scholen