Algemeen

RefSVO helpt scholen om elke reformatorische jongere een passende onderwijsplek te bieden. Voor veel kinderen is dit het reguliere onderwijs. Soms is er binnen het reguliere onderwijs extra ondersteuning nodig. Voor een aantal jongeren is het speciaal onderwijs de beste plek.

Lees verder

Voor leraren en professionals

Uw school heeft de opdracht om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden. Het uitgangspunt van de bij RefSVO aangesloten scholen is dat dit zoveel mogelijk in de buurt van de leerling thuis of in de buurt van zijn of haar woonplaats gebeurt.

Lees verder

Voor ouders

De school waar uw zoon of dochter op zit heeft de opdracht om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden. Passend betekent: aansluitend bij de mogelijkheden van uw kind en dicht bij huis. Dat is het uitgangspunt van de bij RefSVO aangesloten scholen.

Lees verder