Nieuws/agenda

Lectoraat Herbergzaam Onderwijs

Er is een toenemende vraag naar ondersteuning voor leerlingen zichtbaar. Dat is een uitdaging voor scholen vanwege belastbaarheid van (nieuwe) docenten, personeelstekort, gevolgen voor de groepsdynamiek, stijgende kosten voor begeleiding enzovoort. En dit alles is niet een-twee-drie opgelost. Hoe houden we dit vol?

Vanuit een aantal onderwijsorganisaties is het Lectoraat Herbergzaam Onderwijs in het leven geroepen. Het doel is om leraren te ondersteunen bij het bieden van onderwijsondersteuning voor leerlingen binnen de verschillende scholen: basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs en mbo en hbo. Een veelomvattende opdracht, waarbij het nogal eens schuurt met de weerbarstige praktijk van elke dag. Ook samenwerkingsverband RefSVO is betrokken bij dit lectoraat. We willen concrete stappen  zetten, gericht op de docent voor de klas, om als school en als individu te groeien in herbergzaamheid. Zie Lectoraat Herbergzaam onderwijs voor meer informatie hierover.