Algemeen

RefSVO helpt scholen om elke reformatorische jongere een passende onderwijsplek te bieden. Voor veel kinderen is dit het reguliere onderwijs. Soms is er binnen het reguliere onderwijs extra ondersteuning nodig. Voor een aantal jongeren is het speciaal onderwijs de beste plek.

RefSVO verdeelt het overheidsgeld voor extra ondersteuning aan leerlingen over de scholen die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten. Maar RefSVO doet meer:

  • RefSVO weet van elke aangesloten school welk onderwijs en welke ondersteuning zij leerlingen kunnen bieden. Als er in dat aanbod iets ontbreekt, probeert RefSVO dit aan te vullen.
  • RefSVO bewaakt de kwaliteit van het onderwijsaanbod en in het bijzonder van de extra ondersteuning die een school biedt. Als er verbetering nodig is, spreekt zij de scholen daarop aan en adviseert of helpt hierbij.
  • RefSVO is het loket waar toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal en praktijkonderwijs kunnen worden aangevraagd. Een team van deskundigen beslist over deze verklaringen.
  • RefSVO geeft advies aan scholen, docenten en ouders over extra ondersteuning voor hun leerling of zoon of dochter.
  • In samenwerking met Eleos en De Hoop organiseert RefSVO onderwijs-deeltijdbehandelingen in Dordrecht en Ede.
  • RefSVO houdt zicht op het aantal thuiszitters en werkt aan vermindering ervan.