Onderwijs-deeltijdbehandeling

Er zijn jongeren die met zoveel problemen worstelen dat naar school gaan niet lukt. Denk bijvoorbeeld aan jongeren met angst- en dwangstoornissen, een ontwikkelingsstoornis, een depressie of een trauma. Voor deze jongeren heeft RefSVO, in samenwerking met Eleos en De Hoop ggz, een onderwijs-deeltijdbehandeling opgezet. Dit wordt ook wel een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) genoemd.

Op de behandellocaties in Ede (Eleos-de Combi) en Dordrecht (De Hoop ggz) worden er dagdelen behandeling afgewisseld met een op maat gemaakt schoolprogramma. De school van herkomst wordt hier nauw bij betrokken. De meeste leerlingen volgen het voortgezet onderwijs, maar er zijn ook mogelijkheden voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en het mbo. De groepen zijn niet groter dan acht tot tien leerlingen. De ouders en het gezin worden bij de behandeling betrokken.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Eleos, De Hoop ggz of met RefSVO via 088-892 00 50 (voor locatie Ede) en via 078-611 11 11 (voor locatie Dordrecht). Dit kan ook per mail via deeltijdede@eleos.nl (voor locatie Ede).