Loket

Voor een aantal jongeren is het speciaal onderwijs de beste plek. Bij het loket kunnen toelaatbaarheidsverklaringen voor speciaal en praktijkonderwijs worden aangevraagd. Een team van deskundigen beslist over deze verklaringen. Het team bestaat uit iemand met kennis van het reguliere voortgezet onderwijs en orthopedagogen met kennis van het voortgezet speciaal onderwijs. Als het nodig is, wordt een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater ingeschakeld. Als er twijfel is over wat het beste bij een leerling past, geeft het loket graag advies.

De leden van het loket zijn: dhr. M. Kroon (voorzitter), mevr. P. Schuurkamp-Nieuwenhuis (secretaresse), mevr. J.J. ’t Hart-Heijboer (orthopedagoog ZML, MG, LG), en mevr. J.B. van den Brink (orthopedagoog GP, LZ, LG).

Contact
Voor het aanvragen van een toelaatsbaarheidsverklaring is het nodig aanvraagformulieren in te dienen. Het indienen van dossiers verloopt altijd via één van de bij ons aangesloten scholen, die deze plaatsen op onze beveiligde site. Voor vragen over het insturen van dossiers of voor overige vragen, kunt u mailen naar loket@refsvo.nl.