Voor leraren en professionals

Uw school heeft de opdracht om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden. Het uitgangspunt van de bij RefSVO aangesloten scholen is dat dit zoveel mogelijk in de buurt van de leerling thuis of in de buurt van zijn of haar woonplaats gebeurt. U geeft onderwijs in uw klas en stemt dit zoveel mogelijk af op wat een leerling nodig heeft.

Soms is dit niet voldoende voor de leerling. Samen met zijn of haar ouders kijkt u op welke manier uw leerling in zijn of haar ontwikkeling het beste ondersteund kan worden. Als het in de klas niet lukt, wordt er hulp binnen de eigen school ingezet. Als het nodig is, wordt er een andere oplossing gezocht. RefSVO kan hierin meedenken en adviseren.

Uw school krijgt van het Rijk en van RefSVO geld om extra hulp aan uw leerling te kunnen geven. RefSVO verwacht van de scholen dat ze nadenken over de manier waarop ze het geld het beste kunnen inzetten.

Op school worden docenten vertegenwoordigd via de medezeggenschapsraad. RefSVO heeft ook een platform waarin docenten vertegenwoordigd zijn. Dit is de ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin hebben twee ouders, vier docenten en twee leerlingen zitting. Zij behartigen de belangen van ouders, docenten en leerlingen.