Geopend: ouder- en jeugdsteunpunt

Vorige week hebben wij een ouder- en jeugdsteunpunt geopend. Het onafhankelijke steunpunt informeert over, ondersteunt en verzamelt ervaringen van ouders, verzorgers en jongeren rondom passend onderwijs.

Het steunpunt heeft drie pijlers. De eerste is informeren over passend onderwijs. De tweede is ondersteunen: iedere leerling en ouder kan contact opnemen met RefSVO met vragen over passend onderwijs. De derde pijler is het verzamelen van ervaringen met passend onderwijs van ouders, verzorgers en jongeren.

Hiervoor hebben we met behulp van de methode Vertellis?! een vertelpunt ingericht. Het doel ervan is het verzamelen van complimenten, klachten en verhalen, die schoolbestuurders, schooldirecties, zorgcoördinatoren en leerkrachten helpt te begrijpen hoe ouders en leerlingen passend onderwijs beleven. Het systeem achter Vertellis?! destilleert patronen uit de ervaringen en verhalen. Op regelmatige basis worden deze patronen besproken met een groep ouders en vertegenwoordigers van de school of de aangesloten scholen.

Het vertelpunt staat continu open. De Reformatorische Oudervereniging (ROV) dacht mee in het opzetten van het vertelpunt.

Deelt u ook uw ervaring met passend onderwijs?