Inspectierapport 2015

6 mei 2015
De inspectie heeft op 14 januari 2015 ons Samenwerkingsverband bezocht. Het verslag van de inspectie met de reactie hierop van ons bestuur staat onder...

Loket RefSVO

11 december 2014
De nieuwe vergaderdata van het Loket RefSVO in het schooljaar 2015-2016 zijn bekend. U kunt deze vinden onder downloads Loket RefSVO.

Contactpersonen OOGO

9 december 2014
Er is een nieuwsbrief beschikbaar voor de OOGO- contactpersonen van de gemeenten. Deze staat onder Downloads, RefSVO algemeen.

Inspectiebezoek

Op D.V. woensdag 14 januari 2015 zal de inspectie een bezoek brengen aan ons samenwerkingsverband. Gesproken zal worden met onder andere leden van de...

Loket RefSVO

De vergadering in februari 2015 van het Loket RefSVO is op dinsdag 10 februari. De uiterste inlevertijd voor het indienen van aanvragen via mailadres...

OPR

De 2e vergadering van de OPR voor het schooljaar 2014/2015 zal zijn op D.V. woensdag 27 mei 2015.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zal op D.V. vrijdag 9 januari 2015 vergaderen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zal D.V. 30 september 2014 vergaderen.

OPR

De 1e vergadering van de OPR voor het schooljaar 2014/2015 zal zijn op D.V. 22 september 2014.