Congres Toename gedragsproblematiek

Titel       |             “Moeten we het anders doen?” Over omgaan met toename van gedragsproblematiek

Datum |             20 april 2023

Tijd        |             09.30 – 16.30 uur

Locatie |             Congrescentrum De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld – Giessendam

Op scholen voor reformatorisch voortgezet (speciaal) onderwijs (vo en vso) merken we dat de gedragsproblematiek onder jongeren toeneemt. Daardoor lopen de specialistische voorzieningen binnen onze scholen vol. Verschillende scholen ervaren hierin knelpunten. Op dit congres gaan we met elkaar na hoe het komt dat (we ervaren dat) de problematiek groeit. Ook willen we oplossingen bedenken. Voorafgaand aan het congres deed RefSVO binnen de scholen een kort onderzoek naar mogelijke oorzaken van de groei. Dit onderzoek krijgt een belangrijke plaats tijdens het congres.

Voor en na het programma is er volop ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Programma

 • 9:00 uur | Inloop
 • 9:30 uur | Opening en welkom door Johan Flier
 • 9:45 uur | Presentatie onderzoek door Johan Flier
 • 10:00 uur | Reflectie op onderzoek vanuit het thema ‘Maakbaarheid en mentale gezondheid’ door Hanneke Schaap-Jonker
 • 10:45 uur | Pauze
 • 11:00 uur |  Lessen uit mijn schoolloopbaan om jongeren te motiveren door Ismail Aghzanay
 • 11:45 uur |  Werksessies– ronde 1
  • werksessie 1 ‘Omgaan met (ouders van) curlingkids’ door Hanneke Schaap-Jonker
  • werksessie 2 ‘De wereld op z’n kop – omdenken’ door Corrie Sieben en Annemarie Brand
  • werksessie 3 ‘It takes a village to raise a child’ door Ismail Aghzanay
  • werksessie 4 ‘Elke jongere bereiken = onmogelijk’ door Jelte van der Kooi
  • werksessie 5 ‘Onderwijzen, ontspannen, ontmoeten’ door Henk den Ouden
 • 12:30 uur | Lunch en ontmoeting
 • 13:30 uur | Werksessies – ronde 2 (zie 11.45 uur)
 • 14:15 uur | Reflectie op onderzoek in relatie tot de stelling ‘Stem niet af op individuele onderwijsbehoeften van leerlingen’ door Bert Wienen
 • 15:00 uur |  Pauze
 • 15:20 uur | Werksessie in vijf groepen – ‘Mag het wat kosten?’ Oplossingsrichtingen in relatie tot de bijdragen van deze dag door collega’s van aangesloten scholen
 • 16:00 uur | Plenaire evaluatie
 • 16:15 uur | Afsluiting
 • 16:30 uur | Ontmoeting en netwerken met een hapje en een drankje
 • 17:15 uur |  Diner voor wie wil

Opgeven voor de dag graag via dit formulier en opgeven voor het diner via dit formulier.

 

Info over de hoofdsprekers

Hanneke Schaap-Jonker: o.a. psycholoog, theoloog, rector Kennisinstituut Christelijke GGZ en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hanneke houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en training, (behandel)methodiekontwikkeling en zorginnovatie op het terrein van geloof en mentale gezondheid.

Ismail Aghzanay: o.a. onderwijsprofessional, leraar, spreker, coach,  dagvoorzitter en leraar van het jaar 2022. Ismail gebruikt zijn eigen lange schoolloopbaan, die gestempeld werd door de mening dat hij ‘onhandelbaar’ was, om jong en oud te motiveren en inspireren dat er altijd een uitweg is.

Bert Wienen: o.a. psycholoog, onderwijswetenschapper, bedrijfskundige en associate lector bij het lectoraat Jeugd van hogeschool Windesheim. Bert doet onderzoek naar de vraag hoe het kan dat er steeds meer kinderen jeugdhulp nodig hebben. Daarvoor onderzoekt hij de ontwikkeling van angst en depressiviteit bij leerlingen in het voortgezet onderwijs en het normaliseren, de-medicaliseren en de ontwikkeling van leefstijlpolitiek.

 

Personalia leiders werksessies

Corrie Sieben: docent aan de onderwijsdeeltijdbehandeling De Combi in Ede
Annemarie Brand: onderwijsassistente aan de onderwijsdeeltijdbehandeling De Combi in Ede
De Combi is een samenwerkingsproject van Eleos, De Hoop en RefSVO. Corrie en Annemarie verzorgen het dagelijks onderwijs aan jongeren die De Combi bezoeken. Deze jongeren volgen de helft van de dag onderwijs en krijgen het andere dagdeel een behandeling.

Jelte van der Kooi: trainer/adviseur, gecertificeerd PCM coach/trainer
Jelte ondersteunt schoolteams, individuele leraren/docenten. Hij maakt daarbij gebruik van het observatie- en gedragsmodel ‘Process Communication Model’. Jelte is een beeldend verteller die jou ondersteunt als professional door gedrag te duiden en interventies aan te reiken. Die interventies zorgen voor meer grip op relaties.

Henk den Ouden: directeur locatie De Burcht (cluster 4 en rebound), Scholengroep Driestar Wartburg
Henk houdt zich dagelijks bezig met onderwijs, twee dagen als docent van de reboundvoorziening en de andere dagen als directeur. Op de school in Rotterdam geeft Henk met zijn team onderwijs aan jongeren die nog niet of even niet in het reguliere onderwijs kunnen functioneren. Deze jongeren worden voorbereid op integratie in het reguliere onderwijs.